Mediation bij faillissementen: conflicten oplossen tijdens financiële crisis

 • Mediatorinformatie
 • Mediation bij faillissementen: conflicten oplossen tijdens financiële crisis

mediators informatie

Vergelijk 4 mediators in uw regio en bespaar tot 40% in slechts 2 minuten tijd!

 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Bespaar tot 40%
Gratis mediators vergelijken

In dit artikel bespreken we het belang van mediation bij faillissementen, een effectieve manier om conflicten op te lossen tijdens financiële crises. We zullen de ins en outs van faillissementsmediation verkennen, de voordelen ervan bespreken en het proces in detail bekijken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de betrokken partijen, zoals schuldeisers en schuldenaren, en de rol van herstructurering en afwikkeling. Tot slot geven we advies over het kiezen van een geschikte faillissementsmediator.

Wat is faillissementsmediation?

Faillissementsmediation is een vorm van bemiddeling die wordt ingezet bij conflictsituaties die voortvloeien uit een faillissement. Het doel van deze vorm van mediation is om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen voor alle betrokken partijen, zoals schuldeisers, schuldenaren, aandeelhouders en werknemers. Een onafhankelijke mediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen tussen de partijen, waardoor de kans op een succesvolle afloop wordt vergroot.

Voordelen van faillissementsmediation

Er zijn diverse voordelen verbonden aan het inschakelen van een mediator bij faillissementen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

 • Efficiëntie: Faillissementsmediation kan tijd en geld besparen in vergelijking met een gang naar de rechter. Het mediationproces is meestal sneller en minder formeel, waardoor er sneller tot een oplossing kan worden gekomen.
 • Vertrouwelijkheid: Mediation is vertrouwelijk, wat betekent dat de gesprekken en onderhandelingen tussen partijen niet openbaar worden gemaakt. Dit kan van groot belang zijn bij het beschermen van de reputatie van de betrokken partijen.
 • Flexibiliteit: Mediation biedt partijen de mogelijkheid om creatieve oplossingen te vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. Dit kan resulteren in een beter resultaat dan wanneer een rechter een beslissing zou nemen.
 • Behoud van relaties: Door de informele en oplossingsgerichte aanpak van mediation is de kans groter dat zakelijke relaties behouden blijven, wat van belang kan zijn voor toekomstige samenwerkingen.

Het faillissementsmediationproces

Het proces van faillissementsmediation verloopt in verschillende stappen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste fasen:

 1. Voorbereiding: In de voorbereidingsfase worden de betrokken partijen geïnformeerd over het mediationproces en worden de mediator en de locatie gekozen.
 2. Opening: De mediator
 3. Opening: De mediator opent de mediation met een introductie van zichzelf en het proces. Hij of zij legt de spelregels uit en zorgt ervoor dat alle partijen zich op hun gemak voelen.
 4. Verkenning: Tijdens de verkenning krijgen alle partijen de gelegenheid om hun standpunten en zorgen naar voren te brengen. De mediator helpt bij het verhelderen van de kwesties en het identificeren van de onderliggende belangen.
 5. Onderhandeling: In de onderhandelingsfase faciliteert de mediator gesprekken tussen de partijen, waarbij zij op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en compromissen. De mediator kan ook individuele gesprekken voeren met de partijen om knelpunten te bespreken en te verkennen.
 6. Akkoord: Wanneer er overeenstemming is bereikt, wordt het akkoord vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst, waarna deze juridisch bindend wordt.
 7. Afsluiting: De mediation wordt afgesloten en de partijen kunnen overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst.

Schuldeisers en schuldenaren

Bij faillissementsmediation zijn er doorgaans twee hoofdpartijen betrokken: de schuldeisers en de schuldenaren. Schuldeisers zijn partijen die geld tegoed hebben van de schuldenaar, zoals leveranciers, banken en werknemers. Schuldenaren zijn de partijen die geld verschuldigd zijn aan de schuldeisers, zoals het failliete bedrijf of de bestuurders ervan. Het doel van faillissementsmediation is om tot een akkoord te komen tussen deze partijen, zodat de schulden op een eerlijke en bevredigende manier kunnen worden afgewikkeld.

Herstructurering en afwikkeling

Mediation kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de herstructurering van een bedrijf en de afwikkeling van schulden. Hierbij kan het gaan om:

 • Herstructurering van schulden: In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om de schulden van het bedrijf te herstructureren, bijvoorbeeld door het verlengen van de looptijd, het verlagen van de rente of het kwijtschelden van een deel van de schuld.
 • Afwikkeling van vorderingen: Mediation kan helpen bij het onderhandelen over de afwikkeling van vorderingen, zoals het betalen van schuldeisers in termijnen of het accepteren van een lager bedrag dan oorspronkelijk geëist.
 • Verkoop van activa: Het kan nodig zijn om activa van het bedrijf te verkopen om de schulden af te lossen. Mediation kan helpen bij het bepalen welke activa verkocht kunnen worden en het onderhandelen over de verkoopprijzen.
 • Herstructurering van het bedrijf: In sommige gevallen kan een herstructurering van het bedrijf nodig zijn om het weer levensvatbaar te maken. Dit kan betekenen dat er veranderingen moeten worden aangebracht in het management, de bedrijfsstrategie of de organisatiestructuur. Mediation kan helpen bij het bereiken van overeenstemming over deze veranderingen.

Het kiezen van een faillissementsmediator

Het kiezen van de juiste faillissementsmediator is cruciaal voor het succes van het mediationproces. Houd bij het selecteren van een mediator rekening met de volgende factoren:

 • Ervaring en expertise: Kies een mediator met ruime ervaring in faillissementsmediation en kennis van de financiële sector en wetgeving. Dit zal het proces efficiënter en effectiever maken.
 • Communicatievaardigheden: Een goede mediator beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en is in staat om op een empathische en duidelijke manier met alle betrokken partijen te communiceren.
 • Onpartijdigheid: Het is belangrijk dat de mediator onpartijdig is en geen banden heeft met een van de betrokken partijen. Dit zorgt ervoor dat de mediator objectief en onbevooroordeeld kan handelen tijdens het proces.
 • Flexibiliteit: Een goede mediator is flexibel en kan zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden en behoeften van de partijen tijdens het mediationproces.
 • Referenties: Vraag om referenties van eerdere cliënten om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de mediator.

Door zorgvuldig een faillissementsmediator te selecteren die aan bovenstaande criteria voldoet, vergroot u de kans op een succesvolle en bevredigende uitkomst van het mediationproces.

Faillissementsmediation is een effectieve methode om conflicten op te lossen tijdens financiële crises. Het biedt vele voordelen, zoals efficiëntie, vertrouwelijkheid, flexibiliteit en het behoud van zakelijke relaties. Het proces verloopt in verschillende stappen, waarbij een onafhankelijke mediator de betrokken partijen begeleidt bij het vinden van een wederzijds acceptabele oplossing. Het inschakelen van een ervaren en deskundige faillissementsmediator is cruciaal voor het succes van het proces. Door deze factoren in overweging te nemen, kunnen schuldeisers en schuldenaren samenwerken om tot een eerlijke en bevredigende afwikkeling van de financiële crisis te komen.

Vergelijk prijzen van mediators in uw regio en bespaar tot 40%!

 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Bespaar tot 40%