Arbeidsmediation: geschillen op de werkvloer oplossen

mediators informatie

Vergelijk 4 mediators in uw regio en bespaar tot 40% in slechts 2 minuten tijd!

 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Bespaar tot 40%
Gratis mediators vergelijken

Arbeidsmediation - Geschillen op de werkvloer oplossen

Arbeidsmediation is een effectieve manier om conflicten en geschillen op de werkvloer op te lossen. In dit artikel bespreken we wat arbeidsmediation inhoudt, de voordelen ervan, het proces, en verschillende soorten geschillen die zich kunnen voordoen tussen werknemers en werkgevers. We geven ook advies over het kiezen van een geschikte arbeidsmediator om u te helpen bij het oplossen van problemen op de werkvloer.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onpartijdige derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van geschillen tussen werknemers en werkgevers. De mediator faciliteert de communicatie tussen de betrokken partijen en helpt hen tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Arbeidsmediation kan worden ingezet bij een breed scala aan geschillen op de werkvloer, zoals ontslag, arbeidsvoorwaarden, pesterijen en discriminatie.

Voordelen van arbeidsmediation

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van arbeidsmediation voor het oplossen van geschillen op de werkvloer. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Snellere oplossing: Arbeidsmediation is meestal sneller dan het doorlopen van een juridische procedure. Dit betekent dat geschillen sneller kunnen worden opgelost en partijen eerder verder kunnen met hun werkzaamheden.
 • Kostenbesparend: Mediation is over het algemeen goedkoper dan een juridische procedure, waardoor zowel werknemers als werkgevers geld kunnen besparen.
 • Flexibiliteit: Mediation biedt flexibiliteit, aangezien partijen zelf invloed hebben op de uitkomst van het geschil en de oplossing die wordt bereikt.
 • Vertrouwelijkheid: Het mediationproces is vertrouwelijk, wat betekent dat de details van het geschil en de oplossing niet openbaar worden gemaakt.
 • Behoud van werkrelaties: Door de informele en samenwerkingsgerichte aard van mediation is de kans groter dat partijen hun werkrelatie kunnen behouden of herstellen na het oplossen van het geschil.

Het arbeidsmediationproces

Het proces van arbeidsmediation omvat verschillende stappen. Hier is een kort overzicht van wat u kunt verwachten:

 1. Voorbereiding: Zowel de werknemer als de werkgever bereiden zich voor op de mediation door relevante informatie en documentatie te verzamelen en na te denken over hun standpunten en gewenste uitkomsten.
 2. Selectie van de mediator: Partijen kiezen gezamenlijk een mediator die ervaring heeft met arbeidsconflicten en die zij beiden vertrouwen.
 3. Intakegesprekken: De mediator houdt afzonderlijke intakegesprekken met beide partijen om hun standpunten en zorgen te begrijpen en om de mediation op een gestructureerde manier te beginnen.
 4. Gezamenlijke mediationbijeenkomsten: De mediator faciliteert gezamenlijke bijeenkomsten waarbij beide partijen hun standpunten uiteenzetten, vragen stellen en mogelijke oplossingen bespreken. De mediator kan ook afzonderlijke sessies houden als dit nuttig is voor het proces.
 5. Onderhandelingen: Partijen onderhandelen, met de hulp van de mediator, over een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Dit kan meerdere sessies in beslag nemen.
 6. Akkoord: Zodra een oplossing is bereikt, stellen de partijen een schriftelijke overeenkomst op die de details van de oplossing bevat. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst, die juridisch bindend kan zijn.
 7. Afsluiting: De mediation wordt afgesloten en de partijen gaan verder op basis van de overeengekomen oplossing.

Werknemer-werkgever geschillen

Er zijn verschillende soorten geschillen die zich kunnen voordoen tussen werknemers en werkgevers. Enkele veelvoorkomende situaties zijn:

 • Arbeidsvoorwaarden: Geschillen over salaris, arbeidsomstandigheden, werktijden, vakantie en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Ontslag: Conflicten die ontstaan bij ontslag, zoals onenigheid over de reden voor ontslag of de gevolgde procedure.
 • Arbeidsongeschiktheid: Geschillen over de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en aangepast werk.
 • Promotie en loopbaanontwikkeling: Conflicten over promotiekansen, taakverdeling en loopbaanontwikkeling.

Pesterijen en discriminatie op het werk

Pesterijen en discriminatie zijn ernstige problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen en die kunnen leiden tot langdurige conflicten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Pesterijen: Situaties waarin een werknemer zich systematisch geïntimideerd, gekleineerd of uitgesloten voelt door collega's of leidinggevenden.
 • Discriminatie: Ongelijke behandeling van werknemers op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd, afkomst, religie, seksuele geaardheid of handicap.
 • Seksuele intimidatie: Ongewenst seksueel gedrag, zoals opmerkingen, gebaren, aanrakingen of verzoeken die een werknemer als onprettig of bedreigend ervaart.

Arbeidsmediation kan helpen bij het aanpakken van dergelijke situaties door een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin werknemers en werkgevers hun zorgen en ervaringen kunnen uiten en samen kunnen werken aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Het kiezen van een arbeidsmediator

Het kiezen van de juiste arbeidsmediator is cruciaal voor het succes van het mediationproces. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het kiezen van de juiste mediator:

 • Ervaring en expertise: Kies een mediator die ervaring heeft met het soort geschil dat u wilt oplossen en die bekend is met de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw situatie.
 • Reputatie: Controleer de reputatie van de mediator, bijvoorbeeld door referenties van eerdere cliënten te vragen of online beoordelingen te lezen.
 • Onpartijdigheid: Zorg ervoor dat de mediator onpartijdig is en geen persoonlijke of zakelijke relaties heeft met een van de betrokken partijen.
 • Communicatievaardigheden: Een goede mediator moet in staat zijn om effectief te communiceren met beide partijen, en hen te helpen hun standpunten en zorgen duidelijk en respectvol over te brengen.
 • Beschikbaarheid: Kies een mediator die beschikbaar is op het moment dat u het mediationproces wilt starten en die voldoende tijd heeft om zich op uw zaak te richten.

Door zorgvuldig de juiste arbeidsmediator te selecteren, vergroot u de kans op een succesvolle oplossing van uw arbeidsconflict en kunt u sneller verder met uw dagelijkse werkzaamheden.

Arbeidsmediation is een effectieve en efficiënte methode om geschillen op de werkvloer op te lossen. Het biedt vele voordelen, zoals snellere oplossing, kostenbesparing, flexibiliteit, vertrouwelijkheid en het behoud van werkrelaties. Het arbeidsmediationproces omvat voorbereiding, selectie van de mediator, intakegesprekken, gezamenlijke mediationbijeenkomsten, onderhandelingen, akkoord en afsluiting. Arbeidsmediation kan worden ingezet bij verschillende soorten geschillen, zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, arbeidsongeschiktheid, promotie en loopbaanontwikkeling, pesterijen en discriminatie. Bij het kiezen van een arbeidsmediator is het belangrijk om aandacht te besteden aan ervaring, expertise, reputatie, onpartijdigheid, communicatievaardigheden en beschikbaarheid.

Als u te maken heeft met een conflict op het werk, kan arbeidsmediation een waardevolle optie zijn om te overwegen. Door open en eerlijk deel te nemen aan het proces en een gekwalificeerde en ervaren mediator in te schakelen, vergroot u de kans op een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen. Zo kunt u samen met uw collega's en leidinggevenden werken aan een betere en harmonieuzere werkomgeving.

Vergelijk prijzen van mediators in uw regio en bespaar tot 40%!

 • Gratis en vrijblijvend
 • Lokale vakmannen
 • Vergelijk tot 4 offertes
 • Bespaar tot 40%